Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Wykorzystując rysunek III z zadania 1., wykonaj polecenie.

Do każdej funkcji wymienionej w tabeli dopisz numer elementu budowy komórki, który tę funkcję pełni.

Funkcje Numer oznaczający element budowy komórki
A. Trawienie wewnątrzkomórkowe.
B. Wymiana substancji między komórką i jej otoczeniem.
C. Tworzenie ATP w czasie utleniania substratów organicznych w warunkach tlenowych.
D. Umożliwienie jednoczesnego przebiegu różnych, często wykluczających się, procesów metabolicznych na terenie cytoplazmy.

Rozwiązanie

Za prawidłowe przyporządkowanie do funkcji każdych dwóch z czterech elementów budowy komórki – po 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi: A. – 5, B. – 6, C. – 2, D. – 3

Funkcje Numer oznaczający element budowy komórki
A. Trawienie wewnątrzkomórkowe. 5
B. Wymiana substancji między komórką i jej otoczeniem. 6
C. Tworzenie ATP w czasie utleniania substratów organicznych w warunkach tlenowych. 2
D. Umożliwienie jednoczesnego przebiegu różnych, często wykluczających się, procesów metabolicznych na terenie cytoplazmy. 3