Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj/wymień

U motyla krępaka brzozowego obserwuje się melanizm przemysłowy przejawiający się częstszym występowaniem ciemnych mutantów na terenach uprzemysłowionych. Pierwotne formy motyla są jasno ubarwione.

Określ, jaki mechanizm ewolucji spowodował melanizm przemysłowy?

Rozwiązanie

Za podanie mechanizmu ewolucji – 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:
Dobór naturalny.