Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Po dziesięciu latach badań w jednym z ośrodków akademickich w Polsce udało się uzyskać metodą inżynierii genetycznej transgeniczny len, którego włókna i olej posiadają unikatowe własności. Z tak uzyskanego surowca można otrzymać między innymi niespotykane w świecie opatrunki nowej generacji przyspieszające leczenie trudno gojących się ran. Skuteczność metody potwierdziły badania kliniczne. Można też otrzymać polimer, który dzięki posiadanym właściwościom może być używany np. do produkcji opakowań. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych syntetyków polimer ten jest całkowicie biodegradowalny.

Na podstawie informacji z tekstu, sformułuj po jednym argumencie uzasadniającym potrzebę prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych nad transgenicznym lnem z punktu widzenia:

a)medycznego;
b)ochrony środowiska.

Rozwiązanie

Za każdy z dwóch argumentów trafnych do polecenia – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:
Prowadzone prace mogą umożliwić:

a)wprowadzenie alternatywnej / nowej metody leczenia ran / metody przyspieszającej leczenie ran / wykorzystanie w leczeniu opatrunków przyspieszających gojenie się ran (1 pkt),
b)(poprzez produkcję biodegradowalnych opakowań) zredukowanie ilości śmieci / zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska odpadami (1 pkt).