Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przedział między najwyższą i najniższą wartością czynnika środowiska, w którym organizm jest w stanie funkcjonować, nazywa się zakresem tolerancji ekologicznej. Organizmy wskaźnikowe charakteryzują się wąskim zakresem tolerancji na określony czynnik środowiska i są wykorzystywane w praktyce do określania stanu środowiska ze względu na ten czynnik.
Poniżej schematycznie przedstawiono zakresy tolerancji na zasolenie i temperaturę organizmów czterech gatunków oznaczonych numerami I, II, III, IV.

a)Wybierz dwa gatunki spośród I–IV, które mogą być wykorzystane jako organizmy wskaźnikowe do oceny stanu środowiska ze względu na określony czynnik. Każdemu gatunkowi przyporządkuj nazwę odpowiedniego czynnika.

Organizmy gatunku ,         czynnik środowiska .
Organizmy gatunku ,         czynnik środowiska .

b)Wybierz gatunek, który na pewno nie może być wykorzystany do oceny stanu środowiska. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
Za podanie właściwego oznaczenia każdego z dwóch organizmów wraz z nazwą właściwego czynnika po – 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:

  • gatunek – I, czynnik środowiska – zasolenie (1 pkt),
  • gatunek – IV, czynnik środowiska – temperatura (1 pkt).

b)
Za podanie gatunku, który nie może być wykorzystany do oceny stanu środowiska i uzasadnienie – 1pkt.

Przykład odpowiedzi:
gatunek II, gdyż ma bardzo szeroki zakres tolerancji w stosunku do obydwu czynników środowiska (zasolenia i temperatury).