Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

U organizmów wielokomórkowych apoptoza to precyzyjnie zaprogramowane zmiany biochemiczne i morfologiczne prowadzące do śmierci komórki. Na schemacie zilustrowano etapy apoptozy.

Posługując się oznaczeniami literowymi (A–D), uporządkuj nazwy poniższych etapów apoptozy, tak aby odzwierciedlały kolejność przedstawioną na schemacie.

Etapy apoptozy:

A. rozpad jądra,     B. fragmentacja chromatyny (DNA),     C. tworzenie ciał apoptotycznych,     D. kondensacja chromatyny.

Rozwiązanie

Za prawidłowe uporządkowanie kolejności opisów apoptozy – 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:
D, B, A, C.