Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Do doświadczenia użyto sadzonek rośliny tego samego gatunku i o jednakowej powierzchni transpiracji. Każdą sadzonkę umieszczono w osobnym, dobrze uszczelnionym naczyniu, wypełnionym do jednakowego poziomu wodą. Oprócz tego przygotowano takie same naczynia z wodą bez sadzonek. Wszystkie naczynia pozostawiono na dwa dni w miejscach o różnych temperaturach (15°C i 25°C). Pozostałe warunki były takie same. Przebieg i wyniki doświadczenia zilustrowano uproszczonymi rysunkami, uwzględniając pojedyncze sadzonki.

Sformułuj:

a)problem badawczy do tego doświadczenia;
b)hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki doświadczenia.

Rozwiązanie

Za każdy poprawnie sformułowany problem i poprawną hipotezę dotyczącą transpiracji – po 1 pkt.

a)
Przykłady problemów:
  • wpływ temperatury na intensywność / (szybkość) transpiracji (1 pkt),
  • jaki jest wpływ /jak wpływa temperatura na szybkość /intensywność transpiracji (1 pkt).

b)
Przykłady hipotez:
  • im wyższa temperatura, tym szybsza /intensywniejsza transpiracja/ tym więcej wody wyparowuje roślina (1 pkt),
  • ze wzrostem temperatury zwiększa się ilość wyparowywanej wody przez liście (1 pkt),
  • temperatura ma wpływ na intensywność transpiracji (1 pkt).