Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono rolę kalcytoniny i parathormonu w utrzymaniu odpowiedniego poziomu jonów wapnia w osoczu krwi.

Regulacja kalcemii

Poniżej podano przykłady procesów, które regulowane są przez hormony przedstawione na schemacie. Zaznacz ten, który jest przykładem działania kalcytoniny.

  1. Uwalnianie wapnia z kości.
  2. Zmniejszenie wchłaniania wapnia w jelicie.
  3. Wzrost absorpcji wapnia w nerkach.
  4. Zwiększenie wchłaniania wapnia w jelicie.

Rozwiązanie

Za podanie przykładu działania kalcytoniny: – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • przykład B. / Zmniejszenie wchłaniania wapnia w jelicie.