Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń podane stwierdzenia dotyczące budowy oraz działania nerki człowieka i wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

P/F
1. Pierwszym etapem powstawania moczu jest proces filtracji kłębuszkowej.
2. Produktem filtracji kłębuszkowej jest mocz pierwotny nieróżniący się składem od osocza krwi.
3. Mocz pierwotny zostaje przekształcony w mocz ostateczny po procesach resorpcji i sekrecji kanalikowej.

Rozwiązanie

Za wszystkie poprawnie ocenione stwierdzenia – 1 pkt

  • 1 – P, 2 – F, 3 – P