Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Informacja do zadań 14. i 15.
U człowieka występują zęby mleczne i zęby stałe. W obu łukach zębowych znajdują się te same rodzaje zębów. Zęby zróżnicowane są na przednie (siekacze i kły) oraz tylne (przedtrzonowe i trzonowe). Poniżej przedstawiono zapis wzorów zębowych uzębienia mlecznego (A) i uzębienia stałego (B) człowieka.

A. 2.1.0.2
B. 2.1.2.3

a)Na podstawie wzorów zębowych podaj liczbę zębów w pełnym uzębieniu mlecznym i liczbę zębów w pełnym uzębieniu stałym.

Liczba zębów w uzębieniu mlecznym
Liczba zębów w uzębieniu stałym

b)Podaj nazwę rodzaju zębów występujących w uzębieniu stałym, których brakuje w pełnym uzębieniu mlecznym.

Rozwiązanie

a)
Za podanie właściwej liczby zębów w uzębieniu mlecznym i w uzębieniu stałym – 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

  • Uzębienie mleczne: 20,
  • Uzębienie stałe: 32

b)
Za podanie rodzaju brakujących zębów w uzębieniu mlecznym – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • W uzębieniu mlecznym brak jest zębów przedtrzonowych.