Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie I i II przedstawiono skład dwóch diet dorosłych osób prowadzących umiarkowanie aktywny tryb życia.

Schemat diet

Podaj numer schematu przedstawiającego właściwy skład diety dla tych osób i uzasadnij wybór.

Rozwiązanie

Za wybór schematu przedstawiającego właściwy skład diety i poprawne uzasadnienie jej wyboru – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Dieta na schemacie II, ponieważ zawiera mało tłuszczów/ mięsa.
  • Dieta na schemacie II, ponieważ zawiera dużo warzyw i owoców.