Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schematach przedstawiono dwa rodzaje ruchów jelita.

Ruchy jelita - schemat

Podaj, który z przedstawionych rodzajów ruchów jelita (I czy II) jest ruchem mieszającym miazgę pokarmową, oraz wyjaśnij, jakie znaczenie ma mieszanie miazgi pokarmowej dla dalszych procesów w przewodzie pokarmowym.

Rozwiązanie

Za wybór właściwego rodzaju ruchów jelita i wyjaśnienie ich znaczenia dla dalszych procesów trawienia – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • rodzaj ruchów jelita: schemat I
  • Miazga pokarmowa zostaje wymieszana z sokami trawiennymi, co ułatwia trawienie (chemiczne) i wchłanianie produktów trawienia.