Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Mutacje Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Czynniki powodujące wzrost częstości mutacji nazywamy czynnikami mutagennymi. Należą do nich czynniki fizyczne oraz bardzo dużo związków chemicznych, które ogólnie nazywamy mutagennymi czynnikami chemicznymi.

Spośród wymienionych związków chemicznych zaznacz ten, który może mieć dla człowieka działanie mutagenne.

  1. Kwas azotowy(III)
  2. Metanol
  3. Kwas octowy
  4. Tryptofan

Rozwiązanie

Za poprawne zaznaczenie związku o działaniu mutagennym dla człowieka – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • A / kwas azotowy (III)