Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wyhodowano transgeniczne świnie z ludzkim genem kodującym enzym, który modyfikuje łańcuchy cukrowe glikoprotein znajdujących się w błonach komórkowych. Tym samym enzym ten upodobnia glikoproteiny komórek świni do glikoprotein znajdujących się na powierzchni komórek ludzkich narządów – antygenów układu zgodności tkankowej człowieka. Naukowcy potrafią też usunąć z genomu świni geny, które warunkują powstawanie glikoprotein charakterystycznych dla błon komórkowych komórek świni.

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, pod red. M. Maćkowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008

Podaj, jakie znaczenie w transplantacji narządów człowieka mogą mieć opisane badania.

Rozwiązanie

Za poprawne podanie znaczenia badań w transplantacji narządów człowieka – 1 pkt

Przykład odpowiedzi:

  • Badania te mogą umożliwić transplantację narządów świń transgenicznych w miejsce niedziałających narządów człowieka, ponieważ antygeny na powierzchni komórek narządów zmodyfikowanych świń będą bardziej podobne do antygenów ludzkich, co może ułatwić przyjmowanie/ nie odrzucanie przez organizm człowieka narządów po transplantacji (ksenotransplantacji).