Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W mięśniach człowieka wyróżniamy włókna mięśniowe typu I i typu II. Włókna mięśniowe typu I kurczą się wolno, ale mogą pracować nieprzerwanie przez długi czas i nie ulegają zmęczeniu. Włókna mięśniowe typu II są zdolne do szybkich i silnych skurczów, ale skurcze te są krótkotrwałe i mięśnie szybko ulegają zmęczeniu. Zawartość włókien obu typów w mięśniach człowieka jest różna i zależy od rodzaju jego aktywności fizycznej. W tabeli przedstawiono procentową zawartość włókien mięśniowych typu I oraz typu II w mięśniu pośladkowym ludzi o różnej aktywności fizycznej.

Ludzie o różnej aktywności fizycznej Zawartość włókien mięśniowych
A (%) B (%)
Człowiek przeciętnie wysportowany 53 47
Sprinter 24 76
Średniodystansowiec 62 38
Długodystansowiec (maratończyk) 79 21

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, pod red. M. Maćkowiak, A. Michalak, PWN, Warszawa 2008

Podaj, którą literą (A czy B) oznaczono kolumnę tabeli ilustrującą zawartość włókien typu I w mięśniu pośladkowym. Uzasadnij wybór.

Rozwiązanie

Za wskazanie kolumny ilustrującej zawartość włókien mięśniowych typu I i uzasadnienie wyboru – 1 pkt

Przykład odpowiedzi:

  • Kolumna A – ponieważ duża ilość tych włókien występuje w mięśniu długodystansowca, którego mięśnie (podczas biegu) wykonują długotrwałą pracę i nie powinny się szybko męczyć.
  • Kolumna A – ponieważ włókien tych musi być więcej u osób, które uprawiają sporty wytrzymałościowe.