Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Prokarionty Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniższe stwierdzenia dotyczą budowy i fizjologii bakterii. Zaznacz dwa stwierdzenia prawdziwe.

  1. Bakterie są organizmami prokariotycznymi.
  2. Komórki bakteryjne dzielą się mejotycznie.
  3. Bakterie mogą oddychać tlenowo lub beztlenowo.
  4. W komórkach niektórych bakterii stwierdzono obecność jądra komórkowego.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  • A. / Bakterie są organizmami prokariotycznymi.
  • C. / Bakterie mogą oddychać tlenowo lub beztlenowo.

Za zaznaczenie każdego prawdziwego stwierdzenia dotyczącego bakterii – po 1 pkt