Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Ssaki Typ: Podaj/wymień

Na wykresie przedstawiono zależność między masą ciała (wielkością) a zużyciem tlenu u różnych ssaków.

Wykres

Określ zależność przedstawioną na wykresie.

Rozwiązanie

Przykłady odpowiedzi:

  • Im większa masa ciała / im większe zwierzę, tym niższe jest zużycie tlenu na jednostkę masy ciała.
  • Im większa masa organizmu / im większe zwierzę, tym niższy poziom metabolizmu.
  • Poziom metabolizmu jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała / wielkości zwierząt.
  • Zużycie tlenu na jednostkę masy ciała jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała / wielkości zwierząt

Za poprawne określenie zależności przedstawionej na schemacie – 1 pkt