Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono ilości filtrowanych, wydalanych i resorbowanych (wchłanianych zwrotnie) niektórych składników moczu pierwotnego u człowieka w ciągu 24 godzin.

Składniki Ilość filtrowana Ilość wydalona z moczem Ilość resorbowana
Woda 180 l 1,5 l 178,5 l
Sód 600 g 4,0 g 596,0 g
Wapń 9 g 0,2 g 8,8 g
Potas 35 g 3,0 g 32,0 g
Glukoza 200 g 0,0 g 200,0 g
Aminokwasy 65 g 2,0 g 63,0 g
Mocznik 65 g 35,0 g 25,0 g
Na podstawie: Fizjologia zwierząt, pod red. T. Krzymowskiego, wyd. VIII, PWRiL, Warszawa 2005.
a)Na podstawie danych w tabeli wyjaśnij, na czym polega wydalnicza rola nerek.
b)Podaj, jakie znaczenie dla organizmu ma resorpcja z moczu pierwotnego niektórych jego składników.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wydalnicza rola nerek polega na usuwaniu z organizmu człowieka zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające dane w tabeli, czyli zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. uwzględniającą tylko produkty zbędne lub tylko produkty szkodliwe (mocznik), lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Zapewnia odzyskiwanie z moczu pierwotnego wody, składników mineralnych i glukozy, utrzymując ich zawartość w organizmie na stałym poziomie.
  • Zapewnia utrzymanie stałego składu płynów ustrojowych, gdyż zapobiega utracie wody i jonów, np. Na+, K+.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie znaczenia resorpcji z moczu pierwotnego niektórych jego składników odnoszące do utrzymania tych składników na stałym poziomie w organizmie lub płynach ustrojowych
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną