Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ hormonalny Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Czekając na egzamin, zdający denerwowali się. Odczuwali szybsze bicie serca, szybciej i głębiej oddychali, pociły się im dłonie, niektórzy byli bladzi.

a)Wpisz literę, którą poniżej oznaczono właściwe uzupełnienie zdania.

Opisane reakcje organizmu są uwarunkowane działaniem autonomicznego układu nerwowego.

  1. części współczulnej,
  2. części przywspółczulnej,
  3. obydwu części
b)Podaj nazwę hormonu, którego działanie wywołuje reakcje opisane w tekście, oraz nazwę gruczołu dokrewnego, który go wydziela.

Hormon
Gruczoł

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A. / części współczulnej

1 p. – za poprawne wpisanie w zdaniu litery oznaczającej część układu autonomicznego odpowiedzialną za opisane w tekście reakcje organizmu
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • noradrenalina/ adrenalina
  • nadnercza / rdzeń nadnercza

1 p. – za poprawne podanie nazwy hormonu wywołującego opisane w tekście reakcje organizmu i nazwy gruczołu dokrewnego, który ten hormon wydziela
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie tylko nazwy hormonu lub tylko nazwy gruczołu, lub odpowiedź w obu częściach polecenia niepoprawną