Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Odporność to zdolność organizmu do przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi ciał obcych (antygenów) przedostających się do jego wnętrza. Odporność organizmu można zwiększyć przez podawanie surowic lub szczepionek.

Zaznacz prawidłowy sposób ratowania człowieka ukąszonego przez żmiję i uzasadnij celowość zastosowania tego sposobu.

  1. podanie surowicy
  2. podanie szczepionki

Uzasadnienie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A. / podanie surowicy

Przykład uzasadnienia:

W surowicy znajdują się gotowe przeciwciała przeciw jadowi żmii, co pozwala szybko zwalczyć antygeny.

1 p. – za poprawne zaznaczenie sposobu ratowania człowieka ukąszonego przez żmiję i poprawne uzasadnienie wyboru tego sposobu ratowania
0 p. – za poprawne zaznaczenie sposobu ratowania człowieka bez podania uzasadnienia lub nieprawidłowe uzasadnienie, lub odpowiedź w obu częściach polecenia niepoprawną