Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Erytrocyty płodu mają większą zdolność do wiązania tlenu niż erytrocyty matki. Zawierają one hemoglobinę płodową, która różni się od hemoglobiny dorosłego człowieka. Na schemacie przedstawiono krzywe dysocjacji hemoglobiny we krwi matki i płodu w łożysku.

Krzywa dysocjacji hemoglobiny

Podaj literę, którą oznaczono na schemacie krzywą dysocjacji hemoglobiny płodowej. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Krzywa A, ponieważ przy każdej wartości ciśnienia parcjalnego hemoglobina płodowa wiąże więcej tlenu niż hemoglobina we krwi matki.
  • Krzywa A, ponieważ wysycenie tlenem hemoglobiny płodowej przy każdej wartości ciśnienia parcjalnego jest zawsze większe niż wysycenie tlenem hemoglobiny we krwi matki.

1 p. – za podanie właściwego oznaczenia na schemacie hemoglobiny płodowej i poprawne uzasadnienie jej wyboru
0 p. – za podanie właściwego oznaczenia na schemacie hemoglobiny płodowej bez uzasadnienia lub nieprawidłowe uzasadnienie wyboru, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną