Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdemu z wymienionych pierwiastków chemicznych przyporządkuj odpowiedni opis jego funkcji, wybrany spośród A–D.

Pierwiastki

  1. wapń
  2. sód
  3. fosfor

Funkcje

  1. Składnik kwasów nukleinowych, strukturalny składnik kości, pełni ważną rolę w przekazywaniu energii.
  2. Główny kation płynów pozakomórkowych, ważny dla utrzymania równowagi osmotycznej płynów ciała, niezbędny do przewodzenia impulsów nerwowych.
  3. Główny kation w komórkach ciała, pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, wpływa na skurcz mięśni.
  4. Strukturalny składnik kości, pełni ważną rolę w skurczu mięśni, przewodzeniu impulsów nerwowych i w krzepnięciu krwi.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 –D, 2 – B, 3 – A

1 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji wszystkim trzem wymienionym pierwiastkom chemicznym
0 p. – za niepoprawne przyporządkowanie funkcji do jednego lub dwóch, lub wszystkich pierwiastków chemicznych