Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg i wynik doświadczenia, w którym badano wpływ wysokiego stężenia mocznika na strukturę przestrzenną cząsteczki białka wyizolowanego z komórki.

Denaturacja białka
a)Spośród poniższych procesów, wybierz i zapisz nazwy tych, które należy wpisać w miejsca oznaczone na schemacie literami A i B.

denaturacja,
konformacja,
renaturacja

A.
B.

b)Na podstawie wyniku doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysokiego stężenia mocznika na strukturę białka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A. – denaturacja, B. – renaturacja

1 p. – za podanie poprawnych nazw obu procesów wskazanych na schemacie
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie poprawnej nazwy tylko jednego procesu lub podanie niepoprawnych nazw obu procesów

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wysokie stężenie mocznika powoduje denaturację białka (zmianę struktury przestrzennej białka), która w tym doświadczeniu jest procesem odwracalnym.

1 p. – za poprawne sformułowanie wniosku odnoszącego się do wyniku tego doświadczenia, czyli odwracalności procesu
0 p. – za wniosek, który nie uwzględnia wyniku doświadczenia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną