Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Tkanka tłuszczowa brunatna jest tkanką charakterystyczną dla ssaków. U ssaków zapadających w sen zimowy nagromadzenie tej tkanki znajduje się w okolicy łopatek lub obojczyków. Różni się ona od zwyczajnej (żółtej) tkanki tłuszczowej bardzo obfitym unaczynieniem oraz dużą liczbą mitochondriów w komórkach (stąd jej brunatna barwa). Główną funkcją tkanki tłuszczowej brunatnej jest szybkie wytworzenie ciepła podczas przebudzenia ze stanu hibernacji.

Wykaż za pomocą dwóch argumentów związek budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. Tkanka brunatna jest obficie unaczyniona, dzięki czemu w dużej ilości dostarczany jest tlen do mitochondriów i może być wytwarzana [uwalniana] duża ilość energii cieplnej, niezbędnej do szybkiego podniesienia temperatury, obniżonej na czas odrętwienia.
  2. Tkanka tłuszczowa posiada dużą ilość mitochondriów, w których zachodzi oddychanie tlenowe i może powstać [zostać uwolniona] duża ilość energii cieplnej, niezbędnej do szybkiego podniesienia temperatury, obniżonej na czas odrętwienia.

2 p. – za poprawne wykazanie związku budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z pełnioną funkcją, uwzględniające rolę naczyń krwionośnych w transporcie tlenu niezbędnego do wytwarzania [uwalniania] energii cieplnej oraz dużą liczbę mitochondriów jako centrów wytwarzających [przetwarzających] energię
1 p. – za wykazanie związku budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z pełnioną funkcją, uwzględniające albo rolę naczyń krwionośnych w transporcie tlenu niezbędnego do wytwarzania [uwalniania] energii cieplnej albo dużą liczbę mitochondriów jako centrów wytwarzających [przetwarzających] energię
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, która nie odnosi się do roli naczyń krwionośnych lub znaczenia dużej liczby mitochondriów

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE i zmodyfikowana. Energia nie może być produkowana lub wytwarzana, stąd modyfikacja błędnej części klucza. W tym wypadku można byłoby odnieść się raczej do produkcji/syntezy ATP, względnie można powiedzieć o uwalnianiu/przekształcaniu energii. W kluczach CKE z kolejnych lat odpowiedzi zawierające zwrot "wytwarzanie/produkcja energii" nie były uznawane.