Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Tkanka tłuszczowa brunatna jest tkanką charakterystyczną dla ssaków. U ssaków zapadających w sen zimowy nagromadzenie tej tkanki znajduje się w okolicy łopatek lub obojczyków. Różni się ona od zwyczajnej (żółtej) tkanki tłuszczowej bardzo obfitym unaczynieniem oraz dużą liczbą mitochondriów w komórkach (stąd jej brunatna barwa). Główną funkcją tkanki tłuszczowej brunatnej jest szybkie wytworzenie ciepła podczas przebudzenia ze stanu hibernacji.

Wykaż za pomocą dwóch argumentów związek budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. Tkanka brunatna jest obficie unaczyniona, dzięki czemu w dużej ilości dostarczany jest tlen do mitochondriów i może być wytwarzana duża ilość energii cieplnej, niezbędnej do szybkiego podniesienia temperatury, obniżonej na czas odrętwienia.
  2. Tkanka tłuszczowa posiada dużą ilość mitochondriów, w których zachodzi oddychanie tlenowe i może powstać duża ilość energii cieplnej, niezbędnej do szybkiego podniesienia temperatury, obniżonej na czas odrętwienia.

2 p. – za poprawne wykazanie związku budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z pełnioną funkcją, uwzględniające rolę naczyń krwionośnych w transporcie tlenu niezbędnego do wytwarzania energii cieplnej oraz dużą liczbę mitochondriów jako centrów wytwarzających energię
1 p. – za wykazanie związku budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z pełnioną funkcją, uwzględniające albo rolę naczyń krwionośnych w transporcie tlenu niezbędnego do wytwarzania energii cieplnej albo dużą liczbę mitochondriów jako centrów wytwarzających energię
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, która nie odnosi się do roli naczyń krwionośnych lub znaczenia dużej liczby mitochondriów

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo