Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Ssaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Odzyskiwanie wody z moczu pierwotnego w nerkach ssaków odbywa się w pętli nefronu (pętli Henlego). Ssaki pustynne, np. szczuroskoczki, wydalają bardzo zagęszczony mocz. Zagęszczony mocz wydalają również ssaki morskie. Natomiast bobry, spędzające większość życia w wodzie słodkiej, wydalają duże ilości bardzo rozcieńczonego moczu.

Podaj, które z wymienionych zwierząt mają długie pętle nefronu, i wyjaśnij, jakie to ma znaczenie przystosowawcze dla każdego z nich.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Długie pętle nefronów występują:

  • u szczuroskoczków (ssaków pustynnych), które ze względu na brak wody w środowisku muszą oszczędzać wodę / muszą zatrzymywać wodę w organizmie.
  • u saków morskich, które zabezpieczają się przed nadmierną utratą wody z organizmu, spowodowaną wyższym stężeniem soli w środowisku niż w organizmie.

2 p. – za poprawny wybór wszystkich podanych zwierząt mających długie pętle nefronu: szczuroskoczków (ssaków pustynnych) i ssaków morskich oraz poprawne wyjaśnienie przystosowawczego znaczenia tej cechy dla każdego z nich
1 p. – za poprawny wybór jednego z podanych zwierząt mających długie pętle nefronu szczuroskoczków (ssaków pustynnych) albo ssaków morskich oraz poprawne wyjaśnienie znaczenia tej cechy dla tego zwierzęcia
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wybór ssaka mającego długie pętle nefronu bez wyjaśnienia ich znaczenia lub odpowiedź całkowicie niepoprawną