Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Obserwowana wśród osobników jednego gatunku zmienność fenotypowa może mieć podłoże m.in. genetyczne i wynikać z procesów rekombinacyjnych (zmienność rekombinacyjna) lub pojawiających się w genomie mutacji (zmienność mutacyjna). Mutacje mogą zachodzić w komórkach somatycznych lub w komórkach macierzystych gamet.

a)Podaj dwa przykłady mechanizmów, dzięki którym zachodzi zmienność rekombinacyjna.
b)Podaj, która z wymienionych w tekście mutacji nie jest dziedziczona przez potomstwo zwierząt. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • crossing-over
  • niezależna segregacja chromosomów podczas mejozy
  • losowe łączenie się gamet

1 p. – za podanie dwóch poprawnych przykładów mechanizmów, dzięki którym zachodzi zmienność rekombinacyjna
0 p. – za podanie jednego przykładu mechanizmu, dzięki któremu zachodzi zmienność rekombinacyjna, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykład poprawnych odpowiedzi:

Mutacja somatyczna, ponieważ:

  • dziedziczeniu podlegają tylko cechy zapisane w genotypie gamet.
  • powstającemu organizmowi cechy mogą być przekazane tylko przez gamety (rodzicielskie).

1 p. – za poprawny wybór mutacji, która nie jest dziedziczona i poprawne jej uzasadnienie
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. poprawny wybór mutacji bez jej uzasadnienia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną