Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Wakuola komórek roślinnych to struktura otoczona błoną cytoplazmatyczną – tonoplastem, wypełniona sokiem komórkowym. W skład soku komórkowego wchodzą: woda, jony oraz rozpuszczalne i nierozpuszczalne związki mineralne i organiczne. Stwierdzono też obecność w nim różnych enzymów hydrolitycznych, np. peptydaz, glikozydaz.

Na podstawie tekstu podaj dwie funkcje wakuoli.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Wakuola magazynuje różne substancje, np. substancje organiczne i jony.
  • Wakuola gromadzi substancje toksyczne oraz produkty metabolizmu.
  • Wakuola nadaje komórce turgor, gdyż wypełniona jest sokiem komórkowym.
  • W wakuoli zachodzą procesy trawienne białek i węglowodanów.

2 p. – za podanie na podstawie tekstu dwóch poprawnych funkcji wakuoli
1 p. – za podanie na podstawie tekstu jednej poprawnej funkcji wakuoli
0 p. – za odpowiedź, która nie określa funkcji wakuoli, np. stanowi przepisany fragment tekstu lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną