Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Drogi oddechowe tworzą system kanałów doprowadzających powietrze do płuc, w których pobrane powietrze jest dostosowywane do sprawnej wymiany gazowej.
Na rysunku przedstawiono układ oddechowy człowieka. nozdrza

Układ oddechowy człowieka
a)Do wymienionych nazw części układu oddechowego człowieka przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na rysunku.

oskrzele
krtań
tchawica

b)Podkreśl trzy właściwości powietrza, które są nabywane podczas jego przemieszczania się przez drogi oddechowe człowieka.

Powietrze w drogach oddechowych zostaje:

oziębione,    ogrzane,    nawilżone,    osuszone,    oczyszczone.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

oskrzele – C, krtań – A, tchawica – B

Za poprawne przyporządkowanie oznaczeń literowych do wszystkich trzech wymienionych nazw części układu oddechowego – 1 pkt

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

ogrzane, nawilżone, oczyszczone

Za poprawne podkreślenie wszystkich trzech właściwości powietrza – 1 pkt