Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W płucach dorosłego człowieka pomieścić się może około 5 litrów powietrza. Jest to tzw. pojemność całkowita płuc. Składa się na nią powietrze określane jako: oddechowe, zalegające, zapasowe i dopełniające. Pojemnością życiową płuc nazywamy największą ilość powietrza, jaką można usunąć z płuc podczas maksymalnego wydechu.

Korzystając z tekstu, wyjaśnij, na czym polega różnica między pojemnością życiową płuc a pojemnością całkowitą płuc człowieka.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Na pojemność życiową płuc składa się tzw. powietrze oddechowe oraz zapasowe i dopełniające, które można usunąć przy maksymalnym wydechu natomiast w skład całkowitej pojemności płuc wchodzi też dodatkowo powietrze zalegające, którego nie można usunąć nawet przy maksymalnym wydechu.

Za poprawne wyjaśnienie różnicy między pojemnością życiową a pojemnością całkowitą płuc – 1 pkt