Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W warstwie twórczej naskórka dochodzi najpierw do intensywnej produkcji komórek, w których następnie powoli odkłada się białko, bardzo odporne na działanie różnych czynników. Wypełnia ono komórki, które tworzą zrogowaciałą warstwę naskórka.

a)Zaznacz nazwę białka opisanego w tekście.
  1. kolagen
  2. keratyna
  3. elastyna
  4. kreatyna
b)Przedstaw, w jaki sposób z żywych komórek warstwy twórczej naskórka powstają martwe komórki jego wierzchniej warstwy.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

B / keratyna

Za zaznaczenie prawidłowej nazwy opisanego białka – 1 pkt

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

W miarę powstawania nowych komórek, starsze komórki naskórka sukcesywnie są wypychane ku górze. W trakcie wędrówki wypełniają się keratyną, wskutek czego rogowacieją i obumierają, tworząc zrogowaciałą wierzchnią warstwę naskórka.

Za poprawne wyjaśnienie sposobu powstawania martwych komórek wierzchniej warstwy naskórka – 1 pkt