Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uszkodzenie tej części mózgu powoduje przede wszystkim niezborność koordynacji ruchowej organizmu oraz niezdolność przystosowania siły skurczu mięśni szkieletowych do utrzymania właściwej postawy ciała.

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Powyższa informacja odnosi się do

  1. móżdżku.
  2. śródmózgowia.
  3. kresomózgowia.
  4. rdzenia przedłużonego.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A / móżdżku

Za poprawne zaznaczenie dokończenia zdania – 1 pkt