Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ssaki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz dwie cechy, które wyróżniają człowieka spośród innych ssaków.

  1. Obecność przepony
  2. Wysklepiona stopa
  3. Obecność łożyska
  4. Obecność bródki w części twarzowej czaszki
  5. Oczy skierowane do przodu pozwalające na stereoskopowe widzenie

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

B / wysklepiona stopa,
D / obecność bródki w części twarzowej czaszki

Za poprawne zaznaczenie każdej z dwóch cech człowieka – po 1 pkt