Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Układ rozrodczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono budowę plemnika człowieka.

Budowa plemnika

Korzystając ze schematu, wyjaśnij rolę wstawki w funkcjonowaniu plemnika.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Wstawka zawiera mitochondria, które wytwarzają energię niezbędną do ruchu witki, zapewniającej poruszanie się plemnika.

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE. Energia nie może być jednak produkowana lub wytwarzana, stąd wykreślona błędna część klucza. W tym wypadku można byłoby odnieść się raczej do produkcji/syntezy ATP, względnie można powiedzieć o uwalnianiu energii. W kluczach CKE z kolejnych lat odpowiedzi zawierające zwrot "wytwarzanie/produkcja energii" nie były uznawane.

Za poprawne wyjaśnienie roli wstawki w funkcjonowaniu plemnika – 1 pkt