Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Ssaki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Typową cechą budowy anatomicznej ssaków, która odróżnia je od ptaków, jest obecność

  1. przepony.
  2. rurkowatych płuc.
  3. pneumatycznych kości.
  4. czterojamistego (czterodzielnego) serca.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:
A / przepony.

Za poprawne zaznaczenie dokończenia zdania – 1 pkt