Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Pozostałe

Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono kolejne etapy (1–3) przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.

Schemat działania synapsy chemicznej

Korzystając ze schematu, opisz kolejne etapy przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Gdy impuls nerwowy dociera do kolbki na zakończeniu neurytu, następuje przemieszczenie do jego wnętrza jonów Ca2+ i z pęcherzyków synaptycznych uwalniany jest przekaźnik nerwowy do szczeliny synaptycznej. Działa on na receptory błonowe dendrytu kolejnego neuronu, wywołując w nim impuls nerwowy / elektryczny.

Za prawidłowy opis etapów przekazywania impulsu nerwowego, zgodnie ze schematem – 1 pkt