Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wiedza o zależnościach międzygatunkowych znajduje zastosowanie praktyczne. Dla sosny posadzonej na ubogich gruntach, poważnym zagrożeniem jest pasożytniczy grzyb huba korzeniowa. Rozwój huby korzeniowej mogą hamować na drodze allelopatii inne gatunki grzybów, np. takie, które żyją w symbiozie z korzeniami brzozy i jawora.

Na podstawie: T. Umiński, Ekologia, środowisko, przyroda, Warszawa 1995.

a)Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego między młodymi sosnami sadzi się młode brzozy i jawory.
b)Podaj nazwę rodzaju symbiozy grzybów z korzeniami drzew oraz określ korzyść dla drzew, wynikającą z tego rodzaju współżycia.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

Młode brzózki i jawory sadzi się po to, aby grzyby żyjące w symbiozie z korzeniami tych drzew spowodowały zahamowanie (na skutek allelopatii) rozwoju grzyba – huby korzeniowej, a to przyczyni się do zwiększenia szans przeżycia / rozwoju sosny.

Za prawidłowe wyjaśnienie z uwzględnieniem wszystkich trzech elementów tej zależności, tj. symbiozy drzew z grzybami, jej allelopatycznych skutków dla huby korzeniowej i korzyści dla sosny – 1 pkt

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

rodzaj symbiozy: mikoryza

Przykłady korzyści dla drzew:

  • zwiększenie powierzchni chłonnej korzeni
  • przyspieszenie wzrostu
  • ułatwienie pobierania wody soli mineralnych i substancji wzrostowych
  • ochrona przed chorobami

Za poprawne podanie nazwy oraz określenie korzyści dla drzew z tej formy współżycia – 1 pkt