Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na schemacie przedstawiono wpływ światła na wzrost podliścieniowej części łodygi zarodkowej – hipokotyla.
Badanie przeprowadzono na dwóch grupach takich samych siewek gorczycy. Jedna grupa siewek gorczycy została umieszczona w ciemności, a druga – na świetle.

Sformułuj wniosek dotyczący wpływu światła na wzrost hipokotyla siewek gorczycy.

Rozwiązanie

Za poprawne sformułowanie wniosku dotyczącego wpływu światła na wzrost hipokotyla siewek – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:
Światło wpływa hamująco na wzrost/ hamuje wzrost hipokotyla siewki gorczycy.