Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Pewna odmiana pierwiosnka chińskiego (Primula sinensis) wytwarza kwiaty białe lub czerwone w zależności od temperatury, w której rozwija się roślina.

Jeżeli nasiona zebrane z roślin biało kwitnących zostaną wysiane, a powstałe z nich rośliny będą rozwijać się w temperaturze 10-20°C, to wytworzone przez nie kwiaty będą czerwone.

Na podstawie: Tablice biologiczne, pod red. K. Grykiel, Gdańsk 2007.

Podaj, czy u podłoża przedstawionej zmienności leży zmiana w DNA – odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Za podanie, że u podłoża przedstawionej zmienności nie leży zmiana w DNA i poprawne uzasadnienie – 1 pkt

Przykład uzasadnienia:
Jest to zmienność niewynikająca ze zmian w DNA, ponieważ:

  • dotyczy ona cech fenotypowych rośliny / zmiany koloru kwiatów pod wpływem czynników środowiska / temperatury.
  • temperatura wpływa na aktywność enzymów, a nie na posiadane geny.