Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Substraty niektórych szlaków biochemicznych zostają włączone do reakcji po uprzednim połączeniu się ze związkami określanymi jako akceptory.

Uzupełnij puste miejsca w tabeli nazwami niżej podanych związków chemicznych tak, aby poprawnie określić akceptory i przyłączane do nich związki chemiczne.

acetylo-CoA (acetylokoenzym A)
CO2
fosfoenolopirogronian
NAD+ (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy)

Szlak/cykl biochemiczny Akceptor Cząsteczka przyłączana do cząsteczki akceptora
cykl Calvina rybulozodisfosforan (RuDP)
reakcja pomostowa wodór
cykl Krebsa kwas szczawiooctowy
asymilacja CO2 u roślin C4 CO2

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Szlak/cykl biochemiczny Akceptor Cząsteczka przyłączana do cząsteczki akceptora
cykl Calvina rybulozodisfosforan (RuDP) ditlenek węgla / CO2
reakcja pomostowa dinukleotydnikotynoamidoadeninowy (NAD) wodór
cykl Krebsa kwas szczawiooctowy acetylokoenzym A / acetylo-CoA
asymilacja CO2 u roślin C4 fosfoenolopirogronian CO2

Za poprawne uzupełnienie czterech pustych miejsc w tabeli – 2 pkt
Za poprawne uzupełnienie trzech /dwóch pustych miejsc w tabeli – 1 pkt