Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Chemosynteza, podobnie jak fotosynteza, przebiega w dwóch fazach:

I. wytwarzanie „siły asymilacyjnej” (ATP i NADPH + H+ )
II. asymilacja CO2.

Reakcje przedstawione poniżej są uproszczonymi zapisami przebiegu jednej z wymienionych faz chemosyntezy zachodzącej w komórkach bakterii nitryfikacyjnych.

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + energia
2HNO2 + O2 → 2HNO3 + energia

a)Określ, którą fazę – I czy II – ilustrują przedstawione reakcje. Odpowiedź uzasadnij.
b)Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią bakterie nitryfikacyjne w obiegu azotu w przyrodzie.

Rozwiązanie

a)
Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Faza I, ponieważ:

  • w tym procesie powstaje energia / siła asymilacyjna (ATP i NADH+ + H+).
  • w tej reakcji powstaje ATP, a reakcja (utleniania) sprzężona jest z redukcją NAD+ do NADH+ + H+ (są to składniki siły asymilacyjnej).

Odp. do uznania:

  • I, ponieważ w tej reakcji nie bierze udziału CO2 / nie dochodzi do redukcji CO2

Za wybór fazy I. i poprawne uzasadnienie – 1 pkt

b)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
  • Bakterie te utleniają / przekształcają amoniak / sole amonowe w azotyny i azotany, jako najbardziej dostępną formę azotu pobieraną przez korzenie roślin / łatwo przyswajalną przez rośliny / które są źródłem azotu dla roślin i dzięki temu są włączane do obiegu azotu w przyrodzie).

Za poprawne wyjaśnienie roli bakterii nitryfikacyjnych w obiegu azotu – 1 pkt