Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Za wytwarzanie tkanek wtórnych i przyrost rośliny na grubość odpowiada kambium (miazga). Wytwarza ona drewno wtórne i łyko wtórne.

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał we właściwej kolejności układ tkanek w łodydze, wymienionych w tekście.

Przekrój łodygi

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Przekrój łodygi

Za wpisanie obydwu poprawnych nazw tkanek we właściwych miejscach schematu – 1 pkt