Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Szkarłupnie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Do typu szkarłupni należą m.in. jeżowce i rozgwiazdy. Ciało dojrzałych przedstawicieli tych szkarłupni cechuje symetria promienista. Larwy tych zwierząt charakteryzują się symetrią dwuboczną. Symetrię dwuboczną mają także spokrewnione ze szkarłupniami strunowce i półstrunowce.

Określ, czy symetria promienista u form dojrzałych szkarłupni jest cechą pierwotną, czy – wtórną. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Symetria promienista jest cechą wtórną dorosłych szkarłupni, ponieważ:

  • ich larwy cechują się symetrią dwuboczną (która pozostała im po dwubocznie symetrycznych przodkach).
  • jest to przystosowanie do trybu życia (zbliżonego do osiadłego), jaki prowadzą formy dorosłe.
  • krewni szkarłupni są dwubocznie symetryczni, a więc najprawdopodobniej i wspólny przodek szkarłupni był dwubocznie symetryczny.

Za określenie symetrii promienistej dorosłych szkarłupni jako cechy wtórnej i poprawne uzasadnienie – 1 pkt