Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

U zwierząt występują dwie strategie rozrodcze: strategia „K” – charakteryzuje się wydawaniem na świat małej liczby potomstwa, które z reguły korzysta z opieki jednego lub obojga rodziców, oraz strategia „r” – potomstwo jest liczne, wydawane na świat w krótkim czasie, a opieka nad potomstwem praktycznie nie występuje.

Wykres
a)Korzystając z powyższych informacji, przyporządkuj krzywe wykresu (A i B) do odpowiednich strategii.

Strategia „r”:
Strategia „K”:

b)Podkreśl wśród wymienionych zwierząt te, u których występuje strategia „r”.

jaszczurka   łosoś   sarna   stonka   wróbel

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:

Strategia „r”: B;
Strategia „K”: A

Za poprawne przyporządkowanie każdej krzywej z wykresu do odpowiedniej strategii – 1 pkt

b)
Poprawna odpowiedź:

jaszczurka, łosoś, sarna, stonka, wróbel,

Za podkreślenie dwóch właściwych nazw zwierząt – 1 pkt