Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunkach A i B przedstawiono dwa hipotetyczne połączenia między neuronami przez liczne synapsy.

Podaj, na którym z rysunków – A czy B – zilustrowano prawidłowe połączenie dwóch neuronów przez synapsy. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając budowę neuronu i kierunek przepływu impulsu nerwowego.

Prawidłowe połączenie neuronów zilustrowano na rysunku , ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie rysunku B wraz z prawidłowym uzasadnieniem uwzględniającym budowę neuronu i kierunek przemieszczania się impulsu nerwowego.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Prawidłowe połączenie neuronów zilustrowano na rysunku B, ponieważ:

  • impuls nerwowy przemieszcza się zawsze od ciała neuronu przez akson do synapsy i dendrytu następnej komórki, a to jest możliwe tylko w drugim przypadku.
  • tylko ten rysunek jest prawidłowy, gdyż na pierwszym rysunku neurony stykają się dendrytami, a więc impuls nerwowy nie mógłby się przemieszczać.
  • połączenie to jest między rozgałęzieniami aksonu jednego neuronu a dendrytami kolejnego, a więc impuls nerwowy może się przemieszczać.