Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Ślimak to część ucha zawierająca czuciowy narząd spiralny – narząd Cortiego, wrażliwy na fale dźwiękowe. Informacje z tego narządu odbiera nerw słuchowy, który jest częścią nerwu przedsionkowo-ślimakowego, przekazującego je do mózgowia.

16.1 (0–1)

Zapisz litery oznaczające elementy budowy ucha wybrane spośród A–F, w kolejności przemieszczania się fali dźwiękowej: od momentu podrażnienia błony bębenkowej do przetworzenia dźwięku na sygnały nerwowe.

 1. błona podstawna
 2. kowadełko
 3. młoteczek
 4. narząd spiralny
 5. okienko owalne
 6. strzemiączko

błona bębenkowa → → nerw słuchowy

16.2 (0–1)

Zaznacz rodzaj nerwów, do których należy nerw przedsionkowo-ślimakowy.

 1. nerwy obwodowe
 2. nerwy czaszkowe
 3. nerwy rdzeniowe

16.3 (0–1)

Podaj nazwy zmysłów, których narządy unerwiane są przez nerw przedsionkowo-ślimakowy.

Rozwiązanie

16.1. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za prawidłową kolejność elementów ucha podczas przemieszczania się fali dźwiękowej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
błona bębenkowa, → C, B, F, E, (A), D → nerw słuchowy (kolejność ma znaczenie)

16.2. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
B. / nerwy czaszkowe

16.3. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za podanie obu prawidłowych nazw zmysłów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Zmysł:

 • słuchu
 • równowagi