Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 19.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Pozostałe

Barwa sierści u owczarków belgijskich jest zależna od autosomalnego genu występującego w populacji w czterech allelach, które w poniższej tabeli zostały uszeregowane wraz z ich malejącą dominacją.

Allel Allele nad którymi dominuje (dominacja zupełna) Warunkowany fenotyp
Aw ay , at , a wilczasty
ay at, a płowy
at a czarny podpalany
a czarny
Na podstawie: www.belgi.pl/genetyka-umaszczen

19.1. (0–2)

Zapisz krzyżówkę psa o genotypie Away oraz suki o genotypie ata. Określ fenotypy rodzicielskie, a także fenotypy potomstwa z pokolenia F1 i ich stosunek ilościowy.

                                            
                 
               

Fenotypy rodziców:
Fenotypy potomstwa z pokolenia F1:
Stosunek ilościowy potomstwa z pokolenia F1:

19.2. (0–1)

Określ, czy wilczasty pies może być potomkiem pary rodzicielskiej, w której zarówno pies, jak i suka mają sierść płową. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do sposobu dziedziczenia tej cechy.

Rozwiązanie

19.1. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki i poprawne określenie wszystkich fenotypów wraz z podaniem ich stosunku w pokoleniu F1
1 p. – za poprawne zapisanie tylko krzyżówki.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Fenotypy rodziców: suka – czarna podpalana , pies – wilczasty
Fenotypy potomstwa z pokolenia F1: wilczasty i płowy
Stosunek ilościowy: 1 : 1

Uwagi od BiologHelp:
Przedstawienie stosunku ilościowego potomstwa jako 2:2 jest matematycznie tożsame ze stosunkiem 1:1 i również powinno zostać uznane.

19.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za stwierdzenie, że wilczasty pies nie może być potomkiem wskazanej pary rodziców i prawidłowe uzasadnienie odnoszące się do sposobu dziedziczenia tej cechy.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Nie może być potomkiem tej pary, ponieważ sierść wilczasta jest warunkowana przez allel dominujący nad wszystkimi pozostałymi i fenotyp wilczasty musi się ujawnić co najmniej u jednego z rodziców wilczastego psa.