Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 20.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Geny A, B, C i D znajdują się w jednym chromosomie. Na podstawie badań stwierdzono, że % crossing-over między tymi genami jest następujący:

między genami:
A i B – 45%
A i D – 5%
C i D – 15%
B i C – 25%

  1. Zapisz parę genów najsilniej ze sobą sprzężonych.
  2. Podaj kolejność wymienionych genów w chromosomie.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowy wybór pary genów najsilniej ze sobą sprzężonych oraz podanie poprawnej kolejności genów w chromosomie.
1 p. – za tylko prawidłowy wybór pary genów najsilniej ze sobą sprzężonych albo tylko podanie poprawnej kolejności genów w chromosomie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

  1. para genów najsilniej ze sobą sprzężonych: A i D
  2. kolejność genów: : A, D, C, B lub B, C, D, A