Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W czasie obserwacji populacji dzikich kaczek policzono i zapisano, ile wśród nich jest piskląt pokrytych puchem, ile jest osobników młodych mających już pióra konturowe oraz ile jest osobników dorosłych o pełnym upierzeniu.

22.1 (0–1)

Zaznacz prawidłowe dokończenie poniższego zdania.

Celem przeprowadzonej obserwacji było określenie struktury populacji

  1. płciowej.
  2. socjalnej.
  3. wiekowej.
  4. przestrzennej.

22.2 (0–1)

Przedstaw projekt tabeli, w której udokumentujesz dane zebrane podczas tej obserwacji. Uwzględnij tylko tytuły kolumn i wierszy tabeli (bez jej wypełniania).

Projekt tabeli:

 

 

 

 

Rozwiązanie

22.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie prawidłowego dokończenia zdania dotyczącego celu obserwacji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C./ wiekowej

22.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zaprojektowanie i opisanie tabeli, w której prawidłowo opisano nagłówki (pokolenia kaczek i liczbę osobników) oraz prawidłowo opisano wiersze tabeli (uwzględniono 3 pokolenia kaczek).
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Projekt tabeli:

Pokolenie kaczek Liczba osobników/ kaczek
pisklęta / osobniki pokryte puchem
młode osobniki / młode pokryte piórami konturowymi
osobniki dorosłe / dojrzałe