Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono komórkę gruczołową trzustki produkującą enzymy trawienne.

Na podstawie schematu opisz współdziałanie wszystkich wymienionych organelli w wydzielaniu enzymów trawiennych przez komórkę trzustki. W odpowiedzi uwzględnij funkcję każdego z nich.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowy opis współdziałania wszystkich czterech organelli podpisanych na rysunku w funkcji zewnątrzwydzielniczej komórek trzustki uwzględniający zależność między organellami wg schematu:
translacja białek na rybosomach → transport i modyfikacja białek w siateczce śródplazmatycznej → obróbka i sortowanie białek w aparacie Golgiego → transport białek w pęcherzykach wydzielniczych → wydzielanie enzymów przez połączenie pęcherzyków z błoną komórkową / na zasadzie egzocytozy.
1 p. – za prawidłowy opis współdziałania trzech organelli podpisanych na rysunku w funkcji zewnątrzwydzielniczej komórek trzustki, uwzględniający zależność między organellami według. w/w schematu
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Białka powstające na rybosomach są modyfikowane i transportowane w siateczce wewnątrzplazmatycznej szorstkiej, a następnie obrabiane i sortowane w aparacie Golgiego, skąd gotowe enzymy są transportowane w pęcherzykach wydzielniczych do błony komórkowej, gdzie następuje ich egzocytoza.