Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Błonnik pokarmowy to mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym, zawierająca głównie celulozę, hemicelulozy i pektyny, oraz niepolisacharydowym (ligniny, kutyny). Odgrywa on ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, chociaż nie ma ani wartości odżywczych, ani energetycznych.

Uzasadnij, że błonnik pokarmowy nie ma dla organizmu człowieka wartości odżywczych.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe wykazanie braku wartości odżywczej błonnika oraz braku wartości błonnika jako źródła energii, uwzględniające brak możliwości trawienia substancji zawartych w błonniku
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Błonnik pokarmowy ze względu na swoją strukturę chemiczną nie ulega hydrolizie enzymatycznej, dlatego nie jest rozkładany do związków prostych, przyswajanych przez organizm człowieka. Nie może więc dostarczyć glukozy jako składnika energetycznego.
  • Organizm człowieka nie wytwarza enzymów trawiących błonnik pokarmowy / składniki błonnika pokarmowego.