Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz poniżej komórki, które nie powstają drogą mejozy.

  1. plemniki paprotki zwyczajnej
  2. komórki jajowe człowieka
  3. zarodniki mchu płonnika
  4. plemniki chełbi modrej

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe wskazanie struktur, które nie powstają drogą mejozy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A./ plemniki paprotki zwyczajnej